Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 • Posted on:  Πέμπτη, 01 Σεπτέμβριος 2016 10:20

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Όμιλο Πληροφορικής, Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης ''ΑΠΟΨΗ'' υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 160 ωρών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας οι εκπαιδευόμενοι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Οι δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις και το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας θα πραγματοποιούνται από επιστημονικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αθηνών σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα 

 grammi-autoapasxoloumenoi

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 138 ώρες ασύχρονης εκπαίδευσης, 16 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Γραμμή, 6 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκαπίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Σε ποιούς απευθύνεται - Προϋποθέσεις εγγραφής

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπάιδευσης Εκπαίδευτών Ενηλίκων απευθύνεται σε: 

 •  Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζομένους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
 • Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήσεων έως 15/10/2018

 Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 1. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 2. Κατοχή προσωπικού e-mail
 3. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 4. Δυνατότητα συμμετοχής στις βιωματικές δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα ως Ομαδικές Συμβουλευικές Συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακο.

Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Ευθύνη Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Δρ.Εθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι η Δρ. Μαρία Κουτσούμπα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδισριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την επιστημονική επιτροπή του Προγράμματος Επιμόρφωσης συνθέτουν επιστήμονες με διδακτικό, συγγραφικό και ερευνητικό έργο στην εκπαίδευση ενηλίκων και πεπειραμένοι επαγγελματίες εκπαιδευτές του χώρου της μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής αξιολογούν μεταξύ των άλλων και τις μικροδιδασκαλίες που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα.

 • Δρ. Ιωάννης Γκιόσος: ΣΕΠ Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος: Ειδικός Εμπειρογνώμονας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συντονιστής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Χαραλαμπίδης Γρηγόρης: Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων με ειδικότητα Πληροφορικής (ΠΕ19)
 • Καλαβρός Παναγιώτης: Πολιτικός Επιστήμονας, Καθηγητής Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Κασβίκη Βικτώρια: Καθηγήτρια Αγγλικών, Εργαστηριακός Συνεργάτης

 Δαπάνη Συμμετοχής - Εκπτωτική Πολιτική

Τα δίδακτρα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» έχει κόστος 290,00€.

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση: 

 1. Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλλουν το ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων, θα λαμβάνουν έκπτωση 10%
 2. Οι άνεργοι, φοιτητές, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς και πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύναται να αιτηθούν χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων
 3. Όσοι αποτελούν προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της ημεδαπής δύναται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης ύψους 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων
 4. Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσότερων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%
 5. Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ορισμένους από τους σπονδύλους-θεματικά αντικείμενα και όχι στο σύνολο των θεματικών ενοτήτων, το ποσό ανά σπόνδυλο θα αναρτηθεί προσεχώς

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο. Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις (120,00€ η πρώτη και οι 2 επόμενες των 85,00€).

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει γραπτώς το αίτημά του για τη χορήγηση έκπτωσης προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, σας παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία. 
 • Σημειώνετε ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις. 

*Στις αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 Δείτε όλα τα σεμινάρια στη Λάρισα