Σεμινάρια / Υπηρεσίες Επιμόρφωσης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (κατηγορίας Α΄) προσαρμοσμένα στο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (Κε.Με.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα στη Λάρισα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων». Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας

  • Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 00:00

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Εργοδοτών και Εργαζομένων.Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους,να διαθέτει υπέυθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/ τεχνικού ασφάλειας.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  • Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2018 11:52

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια Ελεγκτικής Λογιστικής, διάρκειας 30 ωρών. 

Η σύγχρονη Ελεγκτική είναι μία επιστήμη η οποία εξελίσσεται συνεχώς μέσα από τη μεθοδική έρευνα και τη βελτίωση των σύγχρονων εργαλείων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υγιή διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν είτε από τη δημόσια διοίκηση για την επιβολή φόρων, είτε από τον επιχειρηματικό κόσμο για την εξαγορά ή συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα. 

 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα 

Συνεργαστείτε μαζί μας

  • Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανέργους +

  • Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αυτοαπασχολούμενους +

  • Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Eπιχειρήσεις +

  • 1