Σεμινάρια / Υπηρεσίες Επιμόρφωσης

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Γραμμή και το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση», διάρκειας 400 ωρών.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2018 11:52

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια Ελεγκτικής Λογιστικής, διάρκειας 30 ωρών. 

Η σύγχρονη Ελεγκτική είναι μία επιστήμη η οποία εξελίσσεται συνεχώς μέσα από τη μεθοδική έρευνα και τη βελτίωση των σύγχρονων εργαλείων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υγιή διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν είτε από τη δημόσια διοίκηση για την επιβολή φόρων, είτε από τον επιχειρηματικό κόσμο για την εξαγορά ή συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα. 

 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα 

''ΜΠΟΡΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ''

 • Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2017 16:04

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ υλοποιεί  βιωματικό πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, με τίτλο "ΜΠΟΡΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ" ,  σε συνεργασία με τον Executive MBA Καθηγητή Μπουραντά Δημήτριο και την Επίκουρη Καθηγήτρια Δήμητρα Ιορδανόγλου. 

 

Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το πρόγραμμα επιτυχγάνει την ουσιαστική βελτίωση χρήσιμων και απαραίτητων ικανοτήτων για την πιο αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών ρόλων όπως του γονέα, του συντρόφου, του δασκάλου, του εργαζόμενου, του στελέχους, του επιχειρηματία, του φίλου, του πολίτη. Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι:

 • Να κάνουν έξυπνες και καινοτόμες επιλογές/λύσεις
 • Να θέτουν και να υλοποιο΄πυν αποτελεσματικά τους στόχους τους στην προσωπική και επαγγελαμτική ζωή
 • Να χτίζουν εξαιρετικές ανθρώπινες σχέσεις
 • Να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να πείθουν
 • Να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να επιτυγχάνουν συνέργειες για αμοιβαίο όφελος
 • Να χειρίζονται σωστά τα συναισθηματά τους και αυτά των άλλων 
 • Να μαθαίνουν και να βελτιώνονται συνεχώς
 • Να ενισχύσουν την αυτογνωσία, την αυτοκυριαρχία, την αυτοπεποίθηση, την προνοητικότητα, την εστίαση, την επιμονή , την εγρήγορση και την ανθεκτικότητα

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 • Πέμπτη, 01 Σεπτέμβριος 2016 10:20

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Όμιλο Πληροφορικής, Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης ''ΑΠΟΨΗ'' υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 160 ωρών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας οι εκπαιδευόμενοι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Οι δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις και το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας θα πραγματοποιούνται από επιστημονικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αθηνών σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα 

Τεχνίτες Αμαξωμάτων και Βαφέων

 • Δευτέρα, 09 Μάιος 2016 12:16

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ υλοποιεί Πιστοποιημένα Προγράμματα ''Τεχνίτη Αμαξωμάτων και Βαφέων'' και ''Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Φανοποιείου-Βαφείου'' για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος βάση του Νόμου που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 207/Α/11-12-85 Ν.1575/85.

 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα