Φόρμα εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Eπιχειρήσεις

Ονομασία Επιχείρησης(*)
Παρακαλώ πληκτρολογήστε την ονομασία της Επιχείρησής σας

Αντικείμενο Δραστηριότητας
Invalid Input

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας
Invalid Input

Τηλέφωνο Επικοινωνίας(*)
Παρακαλώ πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας

Fax Επικοινωνίας(*)
Παρακαλώ πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας

E-mail(*)
Invalid email address.

Αριθμός Απασχολούμενων (ΙΚΑ)
Invalid Input

Ειδικότητες που Ενδιαφέρουν την Επιχείρηση
Invalid Input

Αριθμός Ατόμων που ενδιαφέρουν την επιχείρηση
Invalid Input

  

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».